Pretoria, 03. studenog 2017.

Dan Ujedinjenih naroda

Dana 3. studenog 2017, Harare International School obilježio je Dan Ujedinjenih naroda.
Hrvatski đaci, Maya, Emma i Lea Dijakovic, zajedno sa majkom Anitom, tom prigodom predstavljali su RH u paradi zastava.
U toku dana, na izložbenim stolovima, predstavljeni su materijali o hrvatskom turizmu i bogatoj kulturnoj baštini RH, posebno izloživši pašku čipku i licitar kao svjetski poznate  primjere hrvatske nematerijalne baštine. Posebna košara sa hrvatskim proizvodima ponuđena je na „tihoj aukciji“ od koje prihod ide u školski fond za humantarne inicijative. Kolege iz drugih veleposlanstava i delegacije EU čestitali su na predstavljanju, te primili na znanje da je Repubika Hrvatska u Zimbabweu zastupljena kroz veleposlanstvo u Pretoriji.