Pretorija, 22. prosinca 2016.

Javni natječaj za programe i projekte hrvatskog iseljeništva u Republici Južnoj Africi

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni natječaj za prijavu programa i projekata neprofitnih organizacija hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi i Republici Južnoj Africi u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2016. godinu.

Na Natječaj se mogu javiti neprofitne organizacije hrvatskog iseljeništva (udruge građana, zaklade, ustanove i ostale organizacije koje ne ostvaruju dobit ili profit za svoj rad) za dobivanje financijske potpore u svrhu provedbe prioritetnih programa i projekata koji nadopunjuju i proširuju zadovoljavanje općih i javnih potreba Hrvata u iseljeništvu kao što su:

• potpora društvenim i kulturnim djelatnostima te kulturno-umjetničkom amaterizmu s ciljem razmjene hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine

• potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskom jeziku.

Prijave se dostavljaju osobno ili kurirskom poštom Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Republici Južnoj Africi, na adresu 1160 Stanza Bopape Street, 0083 Colbyn, Pretoria.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objave natječaja na službenim internetskim stranicama nadležnog veleposlanstva Republike Hrvatske i traje zaključno mjesec dana od dana objave.
 

Više informacija na :

JAVNI  NATJEČAJ