Pretorija, 29. ožujka 2019.

Objava o registraciji birača za izbore za Europski parlament

Predsjednica Republike Hrvatske donijela je 26. ožujka 2019. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Izbori će se u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Pretoriji (165 Lynnwood Road, 0181 Brooklyn) održati u nedjelju 26. svibnja 2019. godine, u vremenu od 7:00 do 19:00 sati.

Europski parlament jedino je izravno izabrano tijelo Europske unije koje zajedno s Vijećem ministara čini zakonodavnu vlast Europske unije, a iz Republike Hrvatske bira se 12 zastupnika, na mandat od 5 godina.

Hrvatski državljani bez prebivališta (adrese) u Republici Hrvatskoj koji posjeduju važeću osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu na adresi u Južnoj Africi, biti će po službenoj dužnosti aktivno registrirani i upisani u popis birača Veleposlanstva RH u Pretoriji. Ukoliko na važećoj osobnoj iskaznici imate naznačeno prebivalište na adresi u Republici Hrvatskoj, a želite glasovati u Veleposlanstvu RH u Pretoriji, morate izvršiti prethodnu registraciju. Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, kako bi glasovali, moraju se aktivno registrirati.

Zahtjevi za registraciju, ispravno popunjeni osobnim podacima, uz presliku hrvatske identifikacijske isprave moraju osobno, poštom ili elektroničkom poštom biti vraćeni u Veleposlanstvo. Rok za podnošenje zahtjeva za prethodnu i aktivnu registraciju je 15. svibnja 2019. godine. Svi birači ujedno mogu do 15. svibnja 2019. provjeriti svoj upis u registar birača u Uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Građani te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka.

OBJAVA BIRAČIMA

Obrasce potrebne za registraciju možete skinuti ovdje:

- za aktivnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u inozemstvu

ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU 

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE 

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE 

 

 - za prethodnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u RH

ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU 

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE 

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE