Pretorija, 23. ožujka 2017.

Poziv za prijedlog odabira predstavnika u Savjet Vlade RH za Hrvate izvan RH

Vlada Republike Hrvatske Odlukom od 6. lipnja 2013. godine, a sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN:124/11, 16/12) osnovala je Savjet za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Savjet) kao savjetodavno tijelo Vlade koje će joj pružati pomoć u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Članove Savjeta, predstavnike Hrvata izvan Republike Hrvatske, imenuje Vlada Republike Hrvatske na mandat od 4 godine, na prijedlog Hrvatskih zajednica iz država iz kojih dolaze. Slijedom navedenoga, a imajući na umu da 6. lipnja 2017. godine članovima Savjeta ističe Zakonom propisani mandat, potrebno je od hrvatskih zajednica zatražiti nove prijedloge članova Savjeta.

Zajednice Hrvata svoje predstavnike u Savjet predlažu iz redova najznačajnijih i najbrojnijih udruga, organizacija, institucija ili drugih oblika organiziranja, osoba koje su uvažene u sredinama u kojima žive, angažirane na očuvanju i jačanju hrvatskog identiteta svojih zajednica i na unapređenju odnosa sa svojom domovinom.

Također, prilikom izbora odnosno dostavljanja prijedloga kandidata potrebno je voditi računa o rezultatima rada dosadašnjih kandidata, raspoloživosti predloženih kandidata i realnim mogućnostima angažmana koji zahtjeva odvajanje privatnog vremena, mogućnost putovanja i opće spremnosti koje obnašanje ove dužnosti zahtjeva.

Zajednice Hrvata, uz prijedlog predstavnika za Savjet, podnose pismeno obrazloženje kandidature te životopis predloženog predstavnika.

Rok za podnošenje kandidature je 15. svibnja 2017.

Prijedlozi predstavnika Republike Južne Afrike za Savjet dostavljaju se Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Republici Južnoj Africi, na e-mail croemb.pretoria@mvep.hr.